Food gifts: making candy, duck and daffodil with clay

Easter-cupcakes (466x700, 82Kb)  
Food gifts: making candy, duck and daffodil with clay
Kids craft ideas
How-to-make-gum-paste-candy (525x356, 28Kb)


Fondant-cupcake-topper-with-Easter-motif-11 (525x361, 27Kb)
Fondant-cupcake-topper-with-Easter-motif-3 (525x350, 22Kb)
Fondant-cupcake-topper-with-Easter-motif-4 (525x365, 25Kb)
Fondant-cupcake-topper-with-Easter-motif-9 (525x350, 26Kb)
Easter-cupcake-topper (525x350, 28Kb)
Easter-cupcakes (466x700, 82Kb)  

How-to-make-a-gum-paste-daffodil-3 (525x350, 30Kb)
How-to-make-a-gum-paste-daffodil-4 (525x350, 33Kb)
How-to-make-a-gum-paste-daffodil-5 (525x350, 64Kb)How-to-make-a-gum-paste-daffodil-6 (525x350, 24Kb)

How-to-make-a-gum-paste-daffodil-9 (525x350, 58Kb)

How-to-make-a-gum-paste-daffodil-11 (525x350, 32Kb)

How-to-make-gum-paste-candy-1 (525x350, 25Kb)

How-to-make-gum-paste-candy-3 (525x350, 31Kb)

How-to-make-gum-paste-candy-6 (525x350, 30Kb)


 How-to-make-gum-paste-candy (525x356, 28Kb)
Share this article :

Post a Comment

 
Xteen handmade : Xteen hand made | sách đan móc | crochet
Copyright © 2011. xteen handmade - All Rights Reserved
Chúng tôi chuyên Mua bán đồ hand made Mua bán nguyên phụ liệu hand made Cảm ơn các bạn ghé qua
Chúng tôi luôn chào đón bạn cùng niềm đam mê hand made