Gift presents: ring of paper is very simple.

Paper ring


Origami for love and morePaper ring
1. Take a strip of paper (two width of the desired ring), fold the edge to the middle.Paper ring
2. Fold the strip in half.Paper ring
3. On the one hand Fold the corner.Paper ring
4. Bend the strip along the edge of the line of inflection.Paper ring
5. Make a bend.Paper ring
6. Fold back the edge of the strip at right angles.Paper ring
7. Fold back the resulting "tongue."Paper ring
8. Bend the "tongue" in advance.Paper ring
9. Fold the "tongue" back again.Paper ring
10. Insert the "tongue" in the pocket.Paper ring
11. Pomerte length of the ring (line should be longer than the ring on his wide), cut off excess. Fold the corners of origami ring.Paper ring
12. Insert the corner pocket.Paper ring
13. A ring of paper ready.

Share this article :

Post a Comment

 
Xteen handmade : Xteen hand made | sách đan móc | crochet
Copyright © 2011. xteen handmade - All Rights Reserved
Chúng tôi chuyên Mua bán đồ hand made Mua bán nguyên phụ liệu hand made Cảm ơn các bạn ghé qua
Chúng tôi luôn chào đón bạn cùng niềm đam mê hand made