Paper crafts for kids: Cocktail Umbrellas tutorial


drink umbrellas 
Paper crafts for kids: Cocktail Umbrellas tutorial
Want to add a little pizazz to your wedding drinks? Get out yer glue gun, find some pretty paper and bamboo skewers and create these DIY cocktail umbrellas from Pretty Good Things. Perfect for a backyard wedding and parties


diy drink umbrellas
Check
Share this article :

Post a Comment

 
Xteen handmade : Xteen hand made | sách đan móc | crochet
Copyright © 2011. xteen handmade - All Rights Reserved
Chúng tôi chuyên Mua bán đồ hand made Mua bán nguyên phụ liệu hand made Cảm ơn các bạn ghé qua
Chúng tôi luôn chào đón bạn cùng niềm đam mê hand made