Crocheted Sweet heart garland tutorial

   
Crocheted Sweet heart garland tutorial
   

it is very easy to crochet.
Crochet sweet hear tutorial: 
Crochet garland :  Crochet 25ch, 
Crochet a heart: 3ch to make a circle. 3ch, 8 dc into the circle, 2ch, 8dc at the circle, 3ch, 1c at the circle.
Crochet garland and another heart: 25ch, 3ch to make a circle. 3ch, 8 dc into the circle, 2ch, 8dc at the circle, 3ch, 1c at the circle.
Making the same way until you has enough hearts as you want.
  
Happy Valentine day!
   
Crocheted Sweet heart garland tutorial
Share this article :

Post a Comment

 
Xteen handmade : Xteen hand made | sách đan móc | crochet
Copyright © 2011. xteen handmade - All Rights Reserved
Chúng tôi chuyên Mua bán đồ hand made Mua bán nguyên phụ liệu hand made Cảm ơn các bạn ghé qua
Chúng tôi luôn chào đón bạn cùng niềm đam mê hand made