How to make pompom for fashion

二款毛红绒球的制作 - 虞美人 - 虞美人How to make pompom tutorial

Cutting two circles cardboad, see the picture ( two equal circles)
二款毛红绒球的制作 - 虞美人 - 虞美人
Around with wool
二款毛红绒球的制作 - 虞美人 - 虞美人
Around until as you want.
二款毛红绒球的制作 - 虞美人 - 虞美人
Using scissors cut it into two part of two cardboards (in the middle)
二款毛红绒球的制作 - 虞美人 - 虞美人
二款毛红绒球的制作 - 虞美人 - 虞美人
Tie the wool at the middle, we have a pompom.
二款毛红绒球的制作 - 虞美人 - 虞美人二款毛红绒球的制作 - 虞美人 - 虞美人

Photo: blog.163.com
Share this article :

Post a Comment

 
Xteen handmade : Xteen hand made | sách đan móc | crochet
Copyright © 2011. xteen handmade - All Rights Reserved
Chúng tôi chuyên Mua bán đồ hand made Mua bán nguyên phụ liệu hand made Cảm ơn các bạn ghé qua
Chúng tôi luôn chào đón bạn cùng niềm đam mê hand made