Hướng dẫn đan áo hình chiếc lá cho bé

Hướng dẫn đan áo hình chiếc lá cho bé
Áo cổ hình lá
Áo đan dành cho bé gái giữ ấm thật là xinh phải không cả nhà
Chart đan - Nguồn Chart được sưu tầm từ Internet.

Sizes:
6-9 months, 9-12 months, (12-15 months)

Mẫu thử
24.5 mũi/32.5 dòng=4 inches sử dụng kim số 5 cỡ của US, 18 mũi/29 dòng=4 inches sử dụng kim số 7 cỡ của US, (15.5 mũi/23 dòng=4 inches sử dụng kim số 9 cỡ US). (Mẫu thử tương ứng với size phía trên)

Pattern:
Chọn cỡ kim và cỡ áo mong muốn và bắt đầu làm theo pattern dưới đây.

CO 55 sts
Work 2 rows in seed stitch (Rows 1 & 2: *k1, p1; repeat from * to end of row, end k1.)
K1, p1, yo, p2tog, continue in seed stitch to end of row.
Work 3 rows in seed stitch.
R1: (WS): k1, p1, k1, p4, *k1, p3; repeat from * to last 4 sts, end p1, k1, p1, k1.
R2: k1, p1, k1, p1, *k1, (yo, k1) 2X, p1; repeat from * to last 3 sts, end k1, p1, k1. (79 stitches)
R3: k1, p1, k1, p6, *k1, p5; repeat from * to last 4 sts, end p1, k1, p1, k1.
R4: k1, p1, k1, p1, *k2, yo, k1, yo, k2, p1; repeat from * to last 3 sts, end k1, p1, k1. (103 sts)
R5: k1, p1, k1, p8, *k1, p7; repeat from * to last 4 sts, end p1, k1, p1, k1.
R6: k1, p1, k1, p1, *k7, p1; repeat from * to last 3 sts, end k1, p1, k1.
R7: Repeat row 5.
R8:k1, p1, k1, p1, *k3, yo, k1, yo, k3, p1; repeat from * to last 3 sts, end k1, p1, k1. (127 sts)
R9: k1, p1, k1, p10, *k1, p9; repeat from * to last 4 sts, end p1, k1, p1, k1.
R10: (buttonhole row) k1, p1, k1, p1, *k9, p1; repeat from * to last 13 sts, end k9, p2tog, yo, p1, k1.
R11: Repeat row 9.
R12:k1, p1, k1, p1, *k4, yo, k1, yo, k4, p1; repeat from * to last 3 sts, end k1, p1, k1. (151 sts)
R13:k1, p1, k1, p12, *k1, p11; repeat from * to last 4 sts, end p1, k1, p1, k1.
R14:k1, p1, k1, p1, *k11, p1; repeat from * to last 3 sts, end k1, p1, k1.
R15: Repeat row 13.
R16:k1, p1, k1, *p1, yo, ssk, k7, k2tog, yo; repeat from * to last 4 sts, end p1, k1, p1, k1. (151 sts–stitch count unchanged)
R17:k1, p1, k1, p1, k1, *p9, k3; repeat from * to last 14 sts, end p9, k1, p1, k1, p1, k1.
R18:k1, p1, k1, p2, yo, ssk, k5, k2tog, *yo, p3, yo, ssk, k5, k2tog; repeat from * to last 5 sts, end yo, p2, k1, p1, k1.
R19:k1, p1, k1, p1, k2, p7, *k2, p1, k2, p7; repeat from * to last 6 sts, end k2, p1, k1, p1, k1.
R20: k1, p1, k1, p3, yo, ssk, k3, k2tog, *yo, p2, k1, p2, yo, ssk, k3, k2tog; repeat from * to last 6 sts, end yo, p3, k1, p1, k1.
R21:k1, p1, k1, p2, k2, p5, *k2, p3, k2, p5; repeat from * to last 7 sts, end k2, p2, k1, p1, k1.
R22:k1, p1, k1, p1, k1, p2, yo, ssk, k1 k2tog, *yo p2, k3, p2, yo, ssk, k1, k2tog; repeat from * to last 7 sts, end yo, p2, k1, p1, k1, p1, k1.
R23: (buttonhole row): k1, p1, yo, p2tog, p2, k2, p3, *k2, p5, k2, p3; repeat from * to last 8 sts, end k2, p3, k1, p1, k1.
R24: k1, p1, k1, p1, k2, p2, yo, sl-k2tog-psso, *yo, p2, k5, p2, yo, sl-k2tog-psso; repeat from * to last 8 sts, end yo, p2, k2, p1, k1, p1, k1.
R25: k1, p1, k1, p4, k2, p1, *k2, p7, k2, p1;* to last 9 sts, end k2, p4, k1, p1, k1.
R26:k1, p1, k1, p1, k to last 4 sts, end p1, k1, p1, k1.

Hướng dẫn đan áo hình chiếc lá cho bé
chart hoa văn cổ áo

Share this article :

Post a Comment

 
Xteen handmade : Xteen hand made | sách đan móc | crochet
Copyright © 2011. xteen handmade - All Rights Reserved
Chúng tôi chuyên Mua bán đồ hand made Mua bán nguyên phụ liệu hand made Cảm ơn các bạn ghé qua
Chúng tôi luôn chào đón bạn cùng niềm đam mê hand made