Cách móc len hoa hồng đẹp (Crochet rose)

Cách móc len hoa hồng đẹp (Crochet rose)
Cách móc len hoa hồng đẹp (Crochet rose)
Hoa hồng bằng len handmade dùng để trang trí quần áo, túi, nón,.... làm cho vật dụng handmade của bạn trở nên đẹp đẽ, không đơn điệu.

Chú ý:
ss:  slip stich: mũi dời
ch:  chain: mũi bính
sc:  single crochet (UK double crochet): mũi đơn
dc:  double crochet (UK treble): mũi kép
sp:  space: khoảng trống


Cách thực hiện:
Note: Leave a long tail at the start so that you can use it to roll-and-stitch the rose together.

Row 1: 55ch. Into 4th ch from hook work 1dc. *1ch, miss 2ch, (1dc, 2ch, 1dc) in next st. Repeat from * to the end. Turn.

Row 2: 3ch, (1dc, 2ch, 2dc) into first 2-ch sp. *(2ch, 2dc, 2ch, 2dc) in next 2-ch sp. Repeat from * to the end. Turn.

Row 3: 6dc into first 2-ch sp, 1sc into next 2-ch sp. (7dc into next 2-ch sp, 1sc into next 2-ch sp) 12 times. (9dc into next 2-ch sp, 1sc into next 2-ch sp) five times. Leave a tail long enough to weave in easily and fasten off.


Finishing

Thread the long tail onto a needle and as you roll the rose up stitch the base together. The large petals end up on the outside of the rose so start rolling from the small-petalled end. Try to keep the base flat - if it 'telescopes' the rose will not be as pretty. You can then use the tail to attach your rose to another item or tidy away the end.

Share this article :

Post a Comment

 
Xteen handmade : Xteen hand made | sách đan móc | crochet
Copyright © 2011. xteen handmade - All Rights Reserved
Chúng tôi chuyên Mua bán đồ hand made Mua bán nguyên phụ liệu hand made Cảm ơn các bạn ghé qua
Chúng tôi luôn chào đón bạn cùng niềm đam mê hand made