Beautiful things from round: crochet patterns

Learn to do Bavarian Crochet0044 (443x576, 161Kb) 
PATTERN ONE EASY and several lifetimes ...
 Beautiful things from round: crochet patterns
1.
Learn to do Bavarian Crochet0003 (443x576, 149Kb)

2.
Learn to do Bavarian Crochet0004 (443x576, 138Kb)

3.
Learn to do Bavarian Crochet0005 (443x576, 94Kb)

4.
Learn to do Bavarian Crochet0006 (443x576, 141Kb)

5.
Learn to do Bavarian Crochet0007 (443x576, 113Kb)

6.
Learn to do Bavarian Crochet0008 (443x576, 110Kb)

7.
Learn to do Bavarian Crochet0009 (443x576, 141Kb)

8.
Learn to do Bavarian Crochet0010 (443x576, 127Kb)

9.
Learn to do Bavarian Crochet0011 (456x576, 127Kb)

10.
Learn to do Bavarian Crochet0012 (463x576, 121Kb)

11.
Learn to do Bavarian Crochet0013 (463x576, 121Kb)

12.
Learn to do Bavarian Crochet0014 (463x576, 183Kb)

13.
Learn to do Bavarian Crochet0016 (463x576, 141Kb)

14.
Learn to do Bavarian Crochet0020 (463x576, 103Kb)

15.
Learn to do Bavarian Crochet0021 (463x576, 146Kb)

16.
Learn to do Bavarian Crochet0023 (463x576, 105Kb)

17.
Learn to do Bavarian Crochet0026 (463x576, 168Kb)

18.
Learn to do Bavarian Crochet0028 (463x576, 119Kb)

19.
Learn to do Bavarian Crochet0030 (386x576, 79Kb)

20.
Learn to do Bavarian Crochet0031 (386x576, 101Kb)

21.
Learn to do Bavarian Crochet0032 (386x576, 86Kb)

22.
Learn to do Bavarian Crochet0033 (386x576, 89Kb)

23.
Learn to do Bavarian Crochet0035 (426x576, 104Kb)

24.
Learn to do Bavarian Crochet0036 (426x576, 102Kb)

25.
Learn to do Bavarian Crochet0037 (426x576, 118Kb)

26.
Learn to do Bavarian Crochet0040 (426x576, 114Kb)

27.
Learn to do Bavarian Crochet0041 (426x576, 101Kb)

28.
Learn to do Bavarian Crochet0043 (426x576, 171Kb)

29.
Learn to do Bavarian Crochet0044 (443x576, 161Kb)
Share this article :

Post a Comment

 
Xteen handmade : Xteen hand made | sách đan móc | crochet
Copyright © 2011. xteen handmade - All Rights Reserved
Chúng tôi chuyên Mua bán đồ hand made Mua bán nguyên phụ liệu hand made Cảm ơn các bạn ghé qua
Chúng tôi luôn chào đón bạn cùng niềm đam mê hand made