Cách đan khăn len vặn thừng 2 mặt

Cách đan khăn len vặn thừng 2 mặt

Khăn đan vặn thừng 2 mặt sẽ làm chiếc khăn handmade trở nên đẹp hơn so với khăn đan len vặn thừng chỉ 1 mặt nhé.

Cách thực hiện:
Gầy 38 mũi
Hàng 1, 3: (1 lên, 1 xuống) lặp lại tới hết
Hàng 2, 4: (1 xuống, 1 lên) lặp lại đến hết hàng
Dùng để làm viền khăn
Hàng 5: (1 lên, 1 xuống) 2 lần, (6 lên, 6 xuống) 2 lần, 6 lên, (1 lên, 1 xuống) 2 lần
Hàng 6: (1 xuống, 1 lên) 2 lần, (6 xuống, vặn thừng phải 3/3) 2 lần, 6 xuống, (1 xuống, 1 lên) 2 lần
---- Vặn thừng phải 3/3: nhấc 3 mũi len sang kim vặn thừng, để ra phía sau khăn, đan 3 mũi lên từ kim chính như bình thường, sau đó đan tiếp 3 mũi lên tù kim vặn thừng)
Hàng 7: giống hàng 5
Hàng 8:  (1 xuống, 1 lên) 2 lần, (6 xuống, 6 lên) 2 lần, 6 xuống, (1 xuống, 1 lên) 2 lần
Hàng 9: (1 lên, 1 xuống) 2 lần, (vặn thừng phải 3/3, 6 xuống) 2 lần, vặn thừng phải 3/3, (1 lên, 1 xuống) 2 lần.
Hàng 10: giống hàng 8
Hàng 11: giống hàng 5
Hàng 12: giống hàng 8

Lặp lại từ (hàng 5 đến hàng 12) 38 lần nữa (hoặc đến độ dài mong muốn)
Lặp lại từ hàng (5 đến hàng 10) 1 lần nữa
Lặp lại (hàng 1 đến hàng 4) 1 lần nữa
Chiết khăn.


Sưu tầm
Share this article :

Post a Comment

 
Xteen handmade : Xteen hand made | sách đan móc | crochet
Copyright © 2011. xteen handmade - All Rights Reserved
Chúng tôi chuyên Mua bán đồ hand made Mua bán nguyên phụ liệu hand made Cảm ơn các bạn ghé qua
Chúng tôi luôn chào đón bạn cùng niềm đam mê hand made