Cách đan khăn hình thác nước đẹp

Chú ý:
⟨ (trên chart hình): Knit trên mặt phải và là purl trên mặt trái
• : Purl trên mặt phải và là knit trên mặt trái
\ : ssk : Dời hay trượt (slip) 2 mũi như đan knit, sau đó đan knit 2 mũi cùng lúc.
/ : k2tog : Đan knit 2 mũi cùng lúc
o : yo : Mũi vòng (yarn over)

Cách đan khăn len handmade đẹp

Cách đan:
Bắt 32 mũi

Hàng 1 [mặt phải]: k3, *p2, k6, lặp lại từ dấu * 2 lần, p2, k3
Hàng 2 [và tất cả các hàng mặt trái]: k3, *k2, p6, lặp lại từ dấu * 2 lần, k5
Hàng 3 [mặt phải]: k3, *p2, yo, k2, ssk, k2,lặp lại từ dấu * 2 lần, p2, k3
Hàng 5 [mặt phải]: k3, *p2, k1, yo, k2, ssk,lặp lại từ dấu * 2 lần, p2, k3
Hàng 7 [mặt phải]: k3, *p2, k2, yo, k2, ssk, lặp lại từ dấu * 2 lần, p2, k3
Hàng 9 [mặt phải]: k3, *p2, k6, lặp lại từ dấu * 2 lần, p2, k3
Hàng 11 [mặt phải]: k3, *p2, k2, k2tog, k2, yo, lặp lại từ dấu * 2 lần, p2, k3
Hàng 13 [mặt phải]: k3, *p2, k1, k2tog, k2, yo, k1, lặp lại từ dấu * 2 lần, p2, k3
Hàng 15 [mặt phải]: k3, *p2, k2tog, k2, yo, k2, lặp lại từ dấu * 2 lần, p2, k3

Lặp lại từ hàng 1-15 cho 1 mẫu. Đan lặp lại cho đến độ dài vừa ý.

Chart hình:

Sưu tầm: Thủ Thuật Teen
Share this article :

Post a Comment

 
Xteen handmade : Xteen hand made | sách đan móc | crochet
Copyright © 2011. xteen handmade - All Rights Reserved
Chúng tôi chuyên Mua bán đồ hand made Mua bán nguyên phụ liệu hand made Cảm ơn các bạn ghé qua
Chúng tôi luôn chào đón bạn cùng niềm đam mê hand made