Crochet patterns, Beautiful tableclothes

Crochet patterns, Beautiful tableclothes
photo

Ice Cream Cone Doily by Joyce Bragg

photo

Rose Garden Doily by Kathryn White
Rose Garden Doily by Kathryn White
d=26 cm Hook 1.25
photo

Vintage Charm Antique Doily by Carol Alexander
Vintage Charm Antique Doily by Carol Alexander
d=18cm Hook #1.00
photo
Ring of Love Doily by Diane Stone Ring of Love Doily by Diane Stone
d=20,5 cm Hook 1.25/ 1.00

photo

Ice Cream Cone Doily by Joyce Bragg
Ice Cream Cone Doily by Joyce Bragg
d=16 cm Hook 1.0 mm
photo

Tiny Hearts Doily by Diane Stone
Tiny Hearts Doily by Diane Stone
d=19 cm Hook 1.00
photo

Pineapple Whirl by Elizabeth Hiddleson
photo

Double Pineapple Doily by American Thread Company
Double Pineapple Doily by American Thread Company
d=40 cm Hook № 1
photo

Rustic & Irish Rose Table center
Rustic & Irish Rose Table center
d=23cm Hook № 1
photo

Gothic Lace Doily by Elizabeth Ann White
Gothic Lace Doily by Elizabeth Ann White (BellaCrochet)
d=29 см
Source: http://www.flickr.com/photos/nik_oc


Crochet patterns, Beautiful tableclothes

Share this article :

Post a Comment

 
Xteen handmade : Xteen hand made | sách đan móc | crochet
Copyright © 2011. xteen handmade - All Rights Reserved
Chúng tôi chuyên Mua bán đồ hand made Mua bán nguyên phụ liệu hand made Cảm ơn các bạn ghé qua
Chúng tôi luôn chào đón bạn cùng niềm đam mê hand made