Hướng dẫn móc minion bằng len đẹp


Nguyên vật liệu:
Len màu vàng ( len Vĩnh Thịnh 1 sợi to khoảng 2 cuộn hơn)
Len xanh dương đậm (1 cuộn)
Len màu đen một ít
len xám một ít
Súng bắn keo, nút, vải dạ trang trí

Lưu ý: Móc vòng tròn bằng mũi đơn liên tiếp (xoắn ốc) chứ không nối vòng bằng mũi dời nhé :)

Thực hiện:

HEAD/BODY
Dùng len vàng

R1: 7 sc in magic ring. (7 sts)
R2: 2 sc in each sc around. (14 sts)
R3: *Sc 1, 2 sc in next sc*, rep 7 times. (21 sts)
R4: *Sc 2, 2 sc in next sc*, rep 7 times. (28 sts)
R5: *Sc 3, 2 sc in next sc*, rep 7 times. (35 sts)
R6: *Sc 4, 2 sc in next sc*, rep 7 times. (42 sts)
R7: *Sc 5, 2 sc in next sc*, rep 7 times. (49 sts)
R8: *Sc 6, 2 sc in next sc*, rep 7 times. (56 sts)
R9: *Sc 7, 2 sc in next sc*, rep 7 times. (63 sts)
R10-55: Sc 63

***Làm tóc minion: tùy theo mỗi con minion khác nhau thì có 1 kiểu tóc khác nhau, các bạn luồn tóc phia dưới lên rồi gút lại để tóc dính vào đầu minon. 

R56: *Sc 7, dec 1*, rep 7 times. (56 sts)
R57: *Sc 6, dec 1*, rep 7 times. (49 sts)
R58: *Sc 5, dec 1*, rep 7 times. (42 sts)
R59: *Sc 4, dec 1*, rep 7 times. (35 sts)
R60: *Sc 3, dec 1*, rep 7 times. (28 sts)
Bắt đầu nhỗi gòn từ từ vào nhé

R61: *Sc 2, dec 1*, rep 7 times. (21 sts)
R62: *Sc 1, dec 1*, rep 7 times. (14 sts)

Nhồi xong gòn

R63: *Dec 1*, rep 7 times. (7 sts)

Chiết hết, chừa đuôi dài, dấu len thừa

Quần yếm

Dùng len màu xanh

R1: 7 sc in magic ring. (7 sts)
R2: 2 sc in each sc around. (14 sts)
R3: *Sc 1, 2 sc in next sc*, rep 7 times. (21 sts)
R4: *Sc 2, 2 sc in next sc*, rep 7 times. (28 sts)
R5: *Sc 3, 2 sc in next sc*, rep 7 times. (35 sts).
R6: *Sc 4, 2 sc in next sc*, rep 7 times. (42 sts)
R7: *Sc 5, 2 sc in next sc*, rep 7 times. (49 sts)
R8: *Sc 6, 2 sc in next sc*, rep 7 times. (56 sts).
R9: *Sc 7, 2 sc in next sc*, rep 7 times. (63 sts)
R10-22: Sc 63
Móc từng hàng, tiếp theo quần để tạo yếm.
Row1: Sc 17, ch 1, turn. (17 sts)
Row2-7: Sc 17, ch 1, turn. (17 sts).

Kết thúc, dấu len. làm thêm 1 phần phía đối diện.

Row1: Ch 1, sc 16, ch 1, turn. (17 sts)
Row2-7: Sc 17, ch 1, turn. (17 sts)

Dây đeo trên quần (make 2)
Len xanh

Ch 3
R1-28: Sc 2, ch 1, turn.
Khi được sợi dài khoảng 6.5 inche thì tạo lỗ để làm khuy nút.

Túi trước:
Len xanh
Ch 9
R1-4: Sc 8, ch 1, turn. (8 sts)
R5: Dec 1, sc 4, dec 1. (6 sts). Kết thúc, giấu len
Túi bên (make 2):
Len xanh
Ch 9
R1: Sc 8
Fasten off and weave in ends.

Hoàn thiện quần:
May 2 nút vào trước quần
May 2 sợi dây vào phía sau quần.
Dùng len vàng may viền túi trước, và túi 2 bên
Làm logo Gru bằng vải dạ
May hoặc dán túi vào phía trước quần.

Phần tay (make 2)
Len vàng
R1: 7 sc in magic ring.
R2-24: Sc 7
chiết hết, chừa đuôi dài để may đính tay vào mình

Bàn tay (make 2)
Len đen
R1: 5 sc in magic ring. (5 sts)
R2: 2 sc in each sc around. (10 sts)
R3: *Sc 1, 2 sc in next sc*, rep 5 times. (15 sts)
R4-5: Sc 15
R6: *Sc 1, dec 1*, rep 5 times. (10 sts)
R7: Sc 10
Chiết hết, giấu len

Ngón tay (make 4)
Len đen
R1: 6 sc in magic ring. (6 sts)
R2: *Sc 2, 2 sc in next sc*, rep 2 times. (8 sts)
R3-4: Sc 8
Chiết hết, chừa len để may.

Ngón cái (make 2)
Len đen
R1: 6 sc in magic ring. (6 sts)
R2-3: Sc 6
Chiết hết, chừa len để may
May tay (bao tay)
May 2 ngón tay, ngón cái vào bàn tay
May phần bao tay đen vào cánh tay
May tay vào mình

Chân/giày (make 2)
Len đen
Ch 7
R1: Sc 6 starting in second chain from hook (choose one side), then work 6 sc on opposite side of chain. (12 sts) (móc 2 bên của chuỗi bính.
R2: Sc 12
R3: Sc 2 in each sc around. (24 sts)
R4: Sc 24
R5: *Sc 1, 2 sc in next sc*, rep around. (36 sts)
R6-7: Sc 36
R8: Through back loops only, sc 36.
R9: Sc 14, *dec 1* 4 times, sc 14. (32 sts)
R10: Sc 12, *dec 1* 4 times, sc 12. (28 sts)
R11: Sc 10, *dec 1* 4 times, sc 10. (24 sts)
R12: Sc 24
Chuyển sang len xanh
R13-15: Sc 24
Chiết hết, nhồi gòn, may vào quần xanh.

Trang trí mặt:
Cắt vải dạ (vải nỉ) 2 miếng tròn màu trắng to, và 2 miếng tròn màu đen nhỏ để làm mắt. Dán vào mặt
Dùng vải nỉ màu đen cắt hình miệng, vải trắng cắt răng, dùng keo dán răng vào phần trên miệng
Dùng vải nỉ màu đỏ cắt hình lưỡi, dán vào phần dưới của miệng.
Dán miệng vào mặt minion

Mí mắt (2 trên, 2 dưới): dùng len vàng

Mí trên (dài hơn)
Ch 11
R1: Sl stitch to first ch from hook, sc 9, sl st 1.
Chiết hết, dùng keo dán vào phía trên mắt.

Mí dưới (ngắn hơn)
Ch 10
R1: In second ch from hook, sc 9.
Chiết hết, dùng keo dán vào phía dưới mắt.

Tròng kính (make 2) dùng len xám
Ch 31
R1-2: Sc 30, ch 1, turn. (30 sts)
R3: Sc 30
Chiết hết.
R4: Join yarn in third ch from hook with slip stitch. Chain 1, sc 25 (26 sts with two extra stitches on each side from previous rows). Ch 1, turn.
R5-7: Sc 26, ch 1, turn. (26 sts)
R8: Sc 26
Chiết hết, chừa len dài để may. Gập đôi theo chiều dài rồi may lại. Rồi may tròn. Cuối cùng thì may 2 tròng kính dính vào nhau.

Dây vòng kính dùng len đen
Ch 5,
R1-63: Sc 4, ch 1, turn.
R64: Ch 4
Chiết hết, chừa len dài để may, Thử sao cho vừa vòng đầu minion nhé. May vào tròng kính

Chi tiết 2 bên kính (make 2) dùng len xám
Ch 5,
R1: Sc 4, ch 1, turn.
R2: Sc 4
Chiết hết, chừa len dài, gập đôi lại may dính. May vào 2 bên tròng kính

Thế là xong rồi. bạn có thể làm nhiều con, nhiều kiểu tóc, biểu cảm gương mặt khác nhau thì bạn sẽ có 1 đội quân minion cho riêng mình rồi

Share this article :

Post a Comment

 
Xteen handmade : Xteen hand made | sách đan móc | crochet
Copyright © 2011. xteen handmade - All Rights Reserved
Chúng tôi chuyên Mua bán đồ hand made Mua bán nguyên phụ liệu hand made Cảm ơn các bạn ghé qua
Chúng tôi luôn chào đón bạn cùng niềm đam mê hand made